Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A/1 Blok Kat:13 Daire :122 Maltepe / İSTANBUL

Bordro ve Özlük işleri Danışmanlığı

Personel Kaydı Tutma: Yeni bir çalışan işe alındığında, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işe başlama tarihi gibi bilgilerin kaydedilmesi ve güncellenmesi.

Maaş ve Ücret Hesaplama: Çalışanların işe başladığı tarihe, pozisyonlarına ve iş performanslarına göre maaşlarının hesaplanması.

Özlük Dosyalarının Yönetimi: Çalışanların resmi belgeleri, sözleşmeleri, performans değerlendirmeleri gibi belgelerin düzenlenmesi, saklanması ve güncellenmesi.

Bordro Hazırlama ve Dağıtımı: Çalışanların hesaplanan maaşlarının bir dökümünün oluşturulması ve bu bilgilerin çalışanlara dağıtılması ya da elektronik olarak iletilmesi.

Kanuni Bildirimlerin Yapılması: Vergi beyannameleri, SGK bildirimleri gibi yasal yükümlülüklerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi.

İşe Giriş ve İşten Çıkış İşlemleri: Yeni bir çalışanın işe alınması veya bir çalışanın işten ayrılması durumunda gerekli formalitelerin yerine getirilmesi, bildirimlerin yapılması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bildirimleri: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, iş kazalarının kaydedilmesi ve bildirimlerin yapılması.

İzin ve İzin Hesaplama: Çalışanların izin taleplerinin alınması, izin günlerinin hesaplanması ve izin kullanımıyla ilgili kayıtların tutulması.

Tazminat ve Diğer Ödemelerin Hesaplanması: Çalışanın işten ayrılması durumunda gerekli hakedişlerinin oluşturulması

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) İşlemleri: Çalışanların sigorta primlerinin düzenlenmesi, SGK bildirimlerinin yapılması ve gerektiğinde sigorta işlemlerinin takip edilmesi.

Performans Değerlendirme ve İş Yeri Eğitimleri: Çalışan performansının düzenli olarak değerlendirilmesi, gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş yeri eğitimlerinin planlanması.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir